Bod č.50.:

MAJ/8 - Změna usnesení ZMP č. 550/2014 ve věci úpravy lhůty pro realizaci výstavby a uvedení do provozu domova důchodců a denního stacionáře pro důchodce – objekt Klatovská 90

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přijatá usnesení: doporučení KNM RMP, RMP a ZMP)
Příloha č.2 (sdělení ÚZSVM+návrh dodatku č. 2)
Příloha č.3 (stanovisko ÚSO MMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 261/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:174 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX