Bod č.58.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1807/12 v k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň-Černice č.17/2014)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP z jednání dne 16.12.2014)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 323 ze dne 26.3.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX