Bod č.44.:

MAJ/2 - Uzavření konečné smlouvy darovací na darování pozemku parc.č. 802/8, parc.č. 802/9 a parc.č. 802/10, vše k.ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (SOSBD+žádost SVSMP)
Příloha č.2 (kolaudační souhlas)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 10-Lhota)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 322/2015. )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:168 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX