Bod č.51.:

MAJ/9 - Řešení majetkoprávních vztahů k soukromým pozemkům, které se nachází pod fotbalovým hřištěm užívaným fotbalovým klubem SK Smíchov Plzeň, o.s. (dříve 1. FC) v Šeříkové ulici

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie případu)
Příloha č.2 (žádost SK Smíchov Plzeň)
Příloha č.3 (dříve přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP z 14.2. 2013 a 16. 12.2014)
Příloha č.5 (zápis z Komise RMO Plzeň 2)
Příloha č.6 (grafický přehled vlast. vztahů)
Příloha č.7 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 355/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:175 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX