Bod č.59.:

EVID/3 - Vzájemné vydržení vlastnického práva k částem pozemků v k.ú. Hradiště u Plzně mezi městem Plzní a práv. osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2-Slovany, odbor maj.a inv.)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2-Slovany, OŽP)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP z jednání dne 24.2.2015)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 263 ze dne 12.3.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX