Bod č.7.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2015 do 9. 3. 2015

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2015 do 9. 3. 2015)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2015 do 9. 3. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:128 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX