Bod č.66.:

ORG/3 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - únor 2015

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX