Bod č.12.:

FIN/4 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozhodnutí MŽP)
Příloha č.2 (smlouva se SFŽP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:134 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX