Bod č.55.:

PROP/4 - Ponechání pozemku parc.č. 2 a části pozemku parc.č. 1/4 v k.ú. Radčice u Plzně v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + zákres )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (usnesení ZMO P7 č. 14/007)
Příloha č.4 (stanovisko OPP MMP )
Příloha č.5 (sdělení žadatelky )
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 252/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:179 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX