Bod č.13.:

OŠMT/1 - Změna zřizovací listiny 87. MŠ Plzeň z důvodu zřízení služby péče o dítě v dětské skupině

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - usnesení Rady MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (č. 2 - úplné znění zřizovací listiny 87. MŠ)
Příloha č.3 (č. 3 - usnesení RMP č. 346 ze dne 26. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:135 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX