Bod č.15.:

OŠMT/3 - Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora tělovýchovných aktivit

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení grant. programu Podpora tělovýchovných aktivit)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o finanční podporu)
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 10. 2. 2015)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:137 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX