Bod č.4.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení - 21.1.2015)
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 ze dne 21.1.2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:58 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX