Bod č.34.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - 9.2.2015)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - 16.3.2015)
Příloha č.3 (Zápis - Finanční výbor - 30.3.2015 (oprava))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:86 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX