Bod č.35.:

ST1/5 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Informativní zpráva)
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 67-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:87 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX