Bod č.14.:

OŠMT/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Vyhlášení grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání)
Příloha č.2 (č. 2 - Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (č. 3 - Zápis z jednání KVV RMP ze dne 10. 2. 2015)
Příloha č.4 (č. 4 - Důvodové zprávy jednotlivých žadatelů o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX