Bod č.56.:

PROP/5 - Prodej nemovité věci na adrese V Lomech 13

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (žádost M. Trojovského)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (usnesení RMO a ZMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (vyjádření ÚSO MMP)
Příloha č.8 (foto)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (katastrální mapa)
Příloha č.13 (usnesení RMP ze dne 12. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX