Bod č.25.:

ŘÚSO/1 - Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na dodávky živých králíků pro krmné účely, která bude realizována ZOO a BZ, p.o.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výňatek ze zápisu z jednání VZVZ ze dne 1. 10. 2014)
Příloha č.2 (Výňatek ze zápisu z jednání VZVZ ze dne 4. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX