Bod č.9.:

FIN/1 - Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání valné hromady)
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu)
Příloha č.3 (Návrh jednacího řádu DR)
Příloha č.4 (Zpráva o činnosti a stavu majetku spol. DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.)
Příloha č.10 (Související usnesení orgánů města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:131 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX