Bod č.27.:

ŘÚSO/3 - Výjimka ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání VZ u akcí „Dodávky mraž. sladkovodních „plevelných“ ryb“ a „Dodávky mraž. sleďů“, které budou realizovány ZOO a BZ, p.o.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výňatek ze zápisu z jednání VZVZ ze dne 4. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:149 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX