Bod č.42.:

BYT/2 - Koncepce řešení situace v lokalitě Plachého ul. – Korandova ul. („Plac“)

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Koncepce řešení lokality v Plzni, ulice Plachého-Korandova)
Příloha č.2 (Upřesnění podmínek výpůjčky a ubytovacích podmínek)
Příloha č.3 (Kalkulace nákladů na správu objektu)
Příloha č.4 (Výtah ze studie stavebních úprav bytového domu Plachého 42)
Příloha č.5 (Zápis z jednání pracovní skupiny Plac ze dne 5.2.2015)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 42/2015)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 321/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX