Bod č.10.:

FIN/2 - Program a scénář jednání valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání valné hromady)
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu)
Příloha č.3 (Výroční zpráva 2014)
Příloha č.4 (Související usnesení orgánů města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:132 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX