Bod č.26.:

ŘÚSO/2 - Výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akce „Zajištění překladů“, která bude realizována Plzní – TURISMEM, p.o.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 6/2015 z jednání VZVZ ze dne 4. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:148 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX