Bod č.53.:

PROP/2 - Prodej pozemků parc. č. 7820/4 a parc. č. 7820/7, oba v k.ú. Plzeň - SVJ Žižkova 63, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost + prohlášení o vlastnictví příslušenství + zpětvzetí žádosti o nájem + sdělení MAJ MMP s návrhem na uzavření dohody o narovnání)
Příloha č.2 (Doplnění žádosti)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP k prodeji)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P3 č. 443/2013)
Příloha č.5 (Vyjádření žadatele)
Příloha č.6 (Stanovisko TÚ MMP k DPH + sdělení Telefónica Czech Republic, a.s.)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 20. 5. 2014)
Příloha č.8 (Dopis SVJ Žižkova 63)
Příloha č.9 (Usnesení RMO P3)
Příloha č.10 (Žádost SVJ Žižkova 63 o nové projednání)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP ze dne 24. 2. 2015)
Příloha č.12 (Fotodokumentace)
Příloha č.13 (Mapa – územní plán)
Příloha č.14 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.15 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.16 (Mapa – majetek města)
Příloha č.17 (usnesení RMP ze dne 26. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX