Bod č.52.:

PROP/1 - Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Částkova č.or. 52, byt č. 1, Dobrovského č.or. 13, byt č. 7, Sokolovská č.or. 19, byt č. 21, a Sokolovská č.or. 61, byt č. 20

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Částkova č.or. 52))
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (Dobrovského č.or. 13))
Příloha č.3 (protokol o průběhu městské soutěže (Sokolovská č. or. 19))
Příloha č.4 (protokol o průběhu městské soutěže (Sokolovská č. or. 61))
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 327 ze dne 26. 3. 2015 ) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 352 ze dne 26. 3. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:176 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX