Bod č.8.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2014

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2014)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2014)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Souhrnné rozpočtové opatření včetně popisu jednotlivých rozpočtových opatření)
Příloha č.3 (Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí Odboru investic)
Příloha č.4 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP )
Příloha č.5 (Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1356 ze dne 19. 12. 2013)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 285 ze dne 11. 4. 2014)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 25 ze dne 29. 1. 2015)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 350 ze dne 26. 3. 2015)
Příloha č.10 (Usnesení FV ZMP č. 1/2015)
Předloženo na stůl č.1 (Nové znění přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX