Bod č.21.:

ORP/2 - Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (modrá mapa-městské pozemky)
Příloha č.5 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX