Bod č.22.:

ORP/3 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a ČR – Krajským soudem v Plzni

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (modrá mapa-městské pozemky)
Příloha č.5 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:144 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX