Bod č.19.:

KŘTÚ+ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP – stadion Štruncovy sady a Luční

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (jmenovitý seznam stavebních inv. akcí rozpočtu OSI MMP Stadion Štruncovy sady a Luční)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX