Bod č.16.:

KŘTÚ/11 - Poskytnutí daru vrácením uhrazené smluvní pokuty za nedodržení termínu vyplývající z náj. smlouvy č. 2013/003014/NS – spol. pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Nájemní smlouva č. 2013/003014/NS vč. dodatku č.1,2 )
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:138 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX