Bod č.3.:

NámB/1 - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Report č. 5 – Festival světla)
Příloha č.2 (Report č. 6 - vybrané akce v měsíci únoru)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX