Bod č.13.:

MSU1/2 - Rozšíření plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2015 o instalaci zabezpečovacího zařízení (videozvonků) v objektech mateřských škol

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Minimální standard bezpečnosti)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 80 ze dne 24.3.2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:67 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX