Bod č.63.:

OSI+ŘEÚ/1 - Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2014

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX