Bod č.12.:

RMO1/2 - Vyhodnocení zimní údržby na území MO Plzeň 1 v zimním období 2014/2015

(předkladatel:Rada MO Plzeň - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (vyhodnocení zimní údržby)
Důvodová zpráva (vyhodnocení zimní údržby)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 91-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:66 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX