Bod č.3.:

RMO1/3 - Záměr úpravy veřejného prostranství v lokalitě Krašovská ul. a Toužimská ul.

(předkladatel:Rada MO Plzeň - PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (veřejné prostranství _Krašovská_soutěž)
Důvodová zpráva (veřejné prostranství _Krašovská_soutěž)
Příloha (veřejné prostranství _Krašovská_soutěž)
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 78-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:57 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX