Bod č.13.:

SSI/1 - Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na r. 2015

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1-tabulka plán investic)
Příloha č.212 (Příloha č.2. 12 Kontejnerová stání - hnízda)
Příloha č.312 (Příloha č.3 12 Kontejnerová stání - podzemní)
Příloha č.413 (Příloha č.4 13 Revitalizace sběrného dvora -Vejprnice)
Příloha č.514 (Příloha č.5 14 49.MŠ Puškinova 5 - zateplení pavilonu)
Příloha č.615 (Příloha č.6 15 70.MŠ Waltrova 26 - zateplení pavilonu)
Příloha č.716 (Příloha č.7 16 Úprava parkovacích a kontejnerových stání)
Příloha č.817 (Příloha č.8 17 27.MŠ Dvořákova - zateplení pavilonu)
Příloha č.918 (Příloha č.9 18 63-MŠ Karla Steinera - revitalizace skleněných chodeb a zateplení pavilonu)
Příloha č.1019 (Příloha č.10 19 Topná soustava 32.MŠ Resslova 22)
Příloha č.1120 (Příloha č.11 20 Stavební úpravy terasy 24.MŠ Schwarzova 4)
Příloha č.1221 (Příloha č.12 21 Vybudování chodníků 44.MŠ Tomanova 3,5)
Příloha č.1322 (Příloha č.13 22 Vybudování nového pavilonu 55.MŠ Mandlova 6 - zvýšení kapacity)
Příloha č.1423 (Příloha č.14 23 Rekonstrukce sociálního zařízení 49.MŠ, 63.MŠ, 70.MŠ)
Příloha č.1524 (Příloha č.15 24 Kamerový systém pro MŠ - zvýšení bezpečnosti)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX