Bod č.17.:

RMO1/4 - Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 1 a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2014

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet )
Důvodová zpráva (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.2 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.3 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.4 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.5 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.6 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 84-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:71 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX