Bod č.18.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 1, 4 - 5

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření )
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření )
Příloha č.2 (Rozpočtová opatření )
Příloha č.3 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 85-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:72 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX