Bod č.27.:

RMO1/6 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 11, 15 - 17.

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření)
Příloha č.2 (Rozpočtová opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:80 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX