Bod č.20.:

RMO1/8 - Žádost o dotaci z Plzeňského kraje - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení (výměna listu - doplnění)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:74 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX