Bod č.22.:

RMO1/10 - Znění Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7
Příloha č.8
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:76 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX