Bod č.23.:

RMO1/11 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor správy infrastruktury MMP

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:77 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX