Bod č.24.:

RMO1/12 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro SVSmP

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení (výměna)
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva (výměna)
Příloha č.1
Příloha č.1 (výměna)
Příloha č.2 (výměna (po termínu))
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:78 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX