Bod č.26.:

RMO1/14 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo J. K. Tyla, příspěvkovou organizaci

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.2 (výměna)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX