Bod č.33.:

ST1/9 - Darovací smlouva – pamětní deska s bustou Mistra Jana Husa

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Smlouva o budoucí darovací smlouvě)
Příloha č.2 (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:85 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX