Bod č.11.:

RMO1/15 - Návrh na posun začátku zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Posun začátku zasedání ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Posun začátku zasedání ZMO Plzeň 1)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 74-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:65 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX