Bod č.28.:

RMO1/16 - Spolupráce v oblasti podpory seniorů

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Spolupráce v oblasti podpory seniorů (opravené) )
Návrh usnesení (Spolupráce v oblasti podpory seniorů - původní materiál)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 24-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:81 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX