Bod č.29.:

RMO1/17 - Rozšíření akcí MO Plzeň 1 o pohybové aktivity pro seniory

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozšíření akcí MO Plzeň (opravené))
Návrh usnesení č.1 (Rozšíření akcí MO Plzeň 1 (původní materiál))
Důvodová zpráva (Rozšíření akcí MO Plzeň 1 (původní materiál))
Důvodová zpráva (Rozšíření akcí MO Plzeň (opravené))
Příloha č.1 (Aktivity pořádané pro seniory obvodu)
Příloha č.2 (Rozpočtová opatření č. 12 a 13)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 30-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:82 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX