Bod č.30.:

RMO1/18 - Návrh na uspořádání jednodenní běžecké akce pro veřejnost na území MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Jednodenní běžecká akce)
Důvodová zpráva (Jednodenní běžecká akce)
Příloha (Rozpočtové opatření č. 14)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX