Bod č.31.:

RMO1/19 - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 1, předsedům a členům komisí a výborů

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení měsíčních odměn)
Důvodová zpráva (Stanovení měsíčních odměn)
Příloha č.1 (Nařízení vlády)
Příloha č.2 (Počet obyvatel k 1.1.2015)
Příloha č.3 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 27-2014)
Příloha č.4 (Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 15-2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:83 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX