Bod č.14.:

RMO1/20 - Vyjmutí městského majetku - pozemku parc.č. 1583/2 v k.ú. Bolevec z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyjmutí městského majetku)
Důvodová zpráva (Vyjmutí městského majetku)
Příloha č.1 (Vyjmutí městského majetku)
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 77-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:68 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX